„Проект за наредба”


На 25.07.2019 г. изтече общественото обсъждане на проекта за Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Членовете на Националния комитет бяха своевременно запознати с възможността за обсъждане. Самият проект на Наредбата и документите към него могат да бъдат видяни тук>>


Становището на БДГЯ може да видите
тук>>