Последни новини

87-ма годишна среща на Международната комисия по големите язовири – МКГЯ (ICOLD) в Отава (Канада)

87-ма годишна среща на Международната комисия по големите язовири – МКГЯ (ICOLD) в Отава (Канада)


От 08. до 15. юни 2019 г. в Отава (Канада) се проведе поредната 87-ма годишна среща на Международната комисия по големите язовири – МКГЯ (ICOLD) със симпозиум. В работата на форума, в съответствие с приетите решения на Управителния съвет (УС) на Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) – Национален комитет към ICOLD, участва председателят на Дружеството проф. д-р инж. Димитър Кисляков, както и представителят на Stucky Ltd. / Gruner AG от името на България д-р инж. Антон Ценков. В Технически комитет (ТК) „Изчислителни аспекти на анализа и проектирането на язовирни стени” (TC A “Numerical aspects of the analysis and design of dams”), след активна предварителна кампания от страна на нашия Национален комитет и специално представяне на кандидатурата на България от нашия представител в този ТК д-р инж. Антон Ценков бе взето решение, традиционният Работен семинар по числено изследване на язовирни стени (Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams), който се провежда на всеки две години, през 2023 г. да бъде проведен в София. Домакин на тази високо специализирана работна среща ще бъде БДГЯ. В ТК „Сигурност на язовирните стени” (TC H “Dam safety”) основно беше обсъждан проектът за бюлетин на МКГЯ (ICOLD), който да представлява основно ръководство по сигурност на язовирни стени (Generic guidelines on dam safety). Нашият представител в този ТК проф. д-р инж. Димитър Кисляков (председател на БДГЯ) участва в работата на ТК, като представи позиция от името на БДГЯ, отразяваща особеностите на тази област с нейното историческо развитие у нас и съответно бележки към обсъждания проект за подготвян документ. Председателят на БДГЯ проф. д-р инж. Димитър Кисляков участва и в работата на Генералната асамблея на МКГЯ (ICOLD). Установено и впоследствие потвърдено с изпращането на съответната необходима информация беше и членството на страната ни в Европейския регионален клуб EUROCOLD на МКГЯ (ICOLD).

Протокол Образец 16

На 25.06.2019 г. беше подписан Протокол „Образец 16”, с който Държавна приемателна комисия официално въведе в редовна експлоатация язовир „Пловдивци“ край Рудозем.

ПОВЕЧЕ

Семинар

В края на март в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София се проведе осмият Българо-австрийски семинар по Хидротехническо строителство

ПОВЕЧЕ

Конференция по Хидротехническо строителство

Конференция на тема строителство, ремонт и реконструкции на хидротехнически съоръжения

ПОВЕЧЕ